Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Węgrowie


nr rachunku bankowego:
95 9236 0008 0013 4457 2000 0010


kod Swift Banku: POLUPLPRXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL95 9236 0008 0013 4457 2000 0010